Plošinovka

 1. Stiahni si layout  a otvor ho v C2.
 2. Náš hráč ( PlayerImages )  je umiestnený v modrom  obdĺžniku Player.
 3. Modrý obdl´žnik je v hre neviditeľný, vidieť ho iba v editore, pretože v  Object Type Properties je jeho počiatočná  viditeľnosť  ( Initial visibility ) nastavená na Invisible .
 4. Objektom  Flooring a Wall daj  Solid behavior.
 5. Objektu Player daj Platform behavior.
 6. Objekt PlayerImages  pripni pomocou  Pin behavior.
 7. Zmeň dočasne  Initial visibility  objektu Player  na Visible .
 8. Spusti hru.
 9. Modrý obdl´žnik sa dá pohybovať šípkami, ale PlayerImages sa  začne hýbať až po :


 10. Player -> Platform: On moved -> PlayerImages -> Set animation -> Running( 'From' - 'beginning')
 11. Spusti hru. Hráč bude stále bežať.
 12. Nemusíš vytvárať novú animáciu pre beh doľava, stačí použiť zrkadľový obraz :
  Keyboard -> Key is down -> stlač šípku doľava  -> PlayerImages -> Set mirrored
 13. Ak teraz spustíš hru, po prvom stlačení šípky vľavo začne hráč bežať doľava a tento smer už nezmení ani po stlačení šípky doprava.
 14. Keyboard -> Key is down -> stlač šípku doprava  -> PlayerImages -> Set Not mirrored
 15. Teraz sa už po stlačení šípok animuje  správne, ale v behu sa nezastaví.
 16. Player -> Platform: Is by wall -> Side: left -> PlayerImages -> Set animation -> Standing ( 'From' - 'beginning')
 17. Po narazení do ľavej steny sa prestane pohybovať.
  Pre pravú stenu :
 18. Player -> Platform: Is by wall -> Side: right -> PlayerImages -> Set animation -> Standing ( 'From' - 'beginning')
 19. Teraz hráč zastane pri stenách, ale animácia státia sa nemení ani keď sa vrátime späť od steny ( musíme uvolniť a znovu stlačiť šípku, aby sa animáca spustila. )
 20. Aby sme tento problém opravili musíme k  Platform has wall to left pridať  ďaľšiu podmienku Player -> Platform: Is moving kliknutím pravým tlačidlom myši :

 21. My však potrebuje presne opačnú podmienku ( Hráč sa nehýbe ), preto ju invertujeme :

 22. Urob rovnaké zmeny aj pre pravú stenu.
 23. Ešte treba zariadiť, aby hráč stále nebežal :
   Player -> Platform: On stopped -> PlayerImages -> Set animation -> Standing
 24. Návrat hráča späť, ak spadne :
  Player -> Is outside layout ->  Player -> Set position -> X: 370, Y: 100
 25. Animácia po dopade na plošinu :
  Player ->Platform On landed
 26. Pridáme subudalosť ( subevent ) , ktorá platí súčasne :

  Player-> Platform: Is moving ->PlayerImages -> Set animation -> "Running"