1.lekcia

Úloha 1: Otvorenie susediacich zošitov
 1. Ulož 3 rôzne zošity Excelu.
 2. Klikni na tlačidlo Otvoriť.
 3. Klikni na názov prvého zošitu.
 4. Stlač kláves Shift  a  klikni na názov posledného zošitu.
 5. Potvrď klávesom Enter a otvoríš vybrané zošity.
Úloha 2: Používanie rôznych mierok pohľadu
 1. Počas krútenia kolieskom myši dopredu alebo dozadu stlačte kláves Ctrl.
 2. Inou možnosťou je kliknúť na šípku vedľa poľa Lupa
 3.  Klikni na požadované nastavenie lupy.
Úloha 3: Zlomok

 1. Pred zlomok píšeme 0, napr. 0 1/2
Úloha 4: Symboly
 1. Vlož do bunky A1pomocou Mapy znakov  tieto znaky: 
 2. Štart- Programy- Príslušenstvo- Systémové nástroje- Mapa znakov
Úloha 5: Výber susediacich buniek
 1. Klikni na prvú bunku výberu
 2. Podrž stlačený kláves Shift a klikni na poslednú bunku výberu
Úloha 6: Výber riadkov alebo stĺpcov
 1. Vyber  celý riadok a stĺpec tak, že klikneš na ich nadpisy
 2.  Vyber susediace riadky alebo stĺpce tak, že vyberieš prvý riadok či stĺpec, podržíš stlačený kláves Shift a vyberieš posledný riadok či stĺpec výberu.
 3.  Vyber nesusediace riadky a stĺpce tak, že vyberieš prvý riadok
  alebo stĺpec a pri stlačenom Ctrl vyberieš ostatné riadky alebo stĺpce.
Úloha 7: Kopírovanie a prilepenie
 1. Vyber bunky, ktoré chceš premiestniť alebo kopírovať
 2. Kurzor myši presuň na orámovanie výberu.
 3. Vyskúšaj si presúvanie a kopírovanie ( pri stlačenom Ctrl )
 4. Vlož bunky medzi existujúce bunky tak, že pri presúvaní držíš stlačené klávasy Shift a Ctrl.