Švédska vlajka

Autor: Tavmjong Bah  Upravený preklad :Juraj Pecháč


-Pomer šírka: výška je 16: 10
-Použijeme rozmery  320x 200 px
-Tieto rozmery nastavíme v okne Súbor- Vlastnosti dokumentu
-Klikni na
-Zobraziť-Mriežka
-Súbor-Vlastnosti dokumentu-Mriežka/Vodidlá
-Rozostup X: 20
-Rozostup Y: 20-klikni na a nakresli modrý obdĺžnik cez celú stránku
-potom nakresli kríž pomocou 2 obdl´žnikov-vyber oba obdĺžniky nástrojom výberu (pri výbere druhého obdĺžnika treba držať klávesu Shift )
-vytvoríme jediný objekt  Cesta-Zjednotenie
-vyber pozadie vlajky
-klikni na tlačidlo -v tomto dialógu klikni na záložku Farba ťahu  a vyber , aby nebola žiadna farba ťahu
-vyber kríž  a nastav jeho farbu na R: 255, G: 194 a B: 0
-farba ťahu tiež nebude
-Súbor- Uložiť ako (uloženie ako SVG)
-Súbor- Exportovať bitmapu6. januára 2008.


Vlajka EÚ

Autor: Tavmjong Bah  Upravený preklad :Juraj Pecháč-Pomer šírka: výška je 3: 2
-Použijeme rozmery  270x 180 px
-rozostupy v mriežke nastavíme na 5 px
-nastavíme tiež prichytávanie uzlov k mriežke
-nakresli modrý obdĺžnik cez celú stránku
-nastav jeho farbu na R: 0, G: 51 a B: 153
-klikni na zvislé pravítko a vytiahni z neho vodidlo
-aby sme toto vodidlo umiestnili presne do stredu, dvojklikni na neho šípkou výberu-vodorovné vodidlo presuň na 90
-klikni mimo modrého obdĺžnika, aby si zrušil jeho výber
-teraz klikni na žltú farbu  v palete, aby si nastavil farbu výplne
-vyber nástroj a nastav nasledujúce hodnoty:-hviezdu začni kresliť ťahaním nahor 10 px zo stredu stránky
-farba hviezdy má RGB hodnotu (255. 204, 0)
-ideme vytvárať klony hviezdy (kópie prepojené na originál) vybratím
-Objekt- Transformácia-vyber originálnu hviezdu a urob klon dole (-60)
-vytvor 2 klony aj vo vodorovnom smere
-x(y) = ±30 a y(x) = ±52 -ďaľších 8 možností
-vymaž  originálnu hviezdu
6.januára 2008