2-3-4-5-6-7

 1. Kaligrafickou fixkou napíš svoje meno.

 2. Nástrojom Čiara nakresli vodorovnú čiaru nad menom.

 3. Nástrojom Výplň vyplň niektoré oblasti.
  Farbu vyberáš miešaním v dolnej oblasti farieb. 4. Vyber nástroj  Pečiatky, z bočného panela vyber motýľa a pri stlačenom ľavom tlačidle myši nakreli okolo mena kružnicu :
 5. Vyplň pozadie modrou farbou a teraz  drž pri pečiatkovaní stlačené pravé tlačidlo myši.
 6. Súbor- Otvoriť-Moje obrazky-Aktivity-čiary
 7. Dokresli obrázok kvetu.
  Hrúbku čiary meníš a  farbu naberáš kliknutím na nasledujúce ikony:


 8. Ak potrebuješ niečo zmazať,tak pri kreslení drž pravé tlačidlo myši.


 9. Miešanie farieb
 10. červená+žltá     = ?
  červená+modrá =?
  modrá+žltá        =?
  Zmiešaj tieto farby na spodnej farebnej palete.


 11. Klávesové skratky
  F5-zobrazí alebo skryje panel obsahujúci v ybraný typ štetca v rôznych farbách.
  F7- zobrazí alebo skryje paletu farieb na spodu obrazovky.

  F8- zobrazí alebo skryje okno s lupou.
 12. Použi lupu so zväčšením 1000 % a nakresli 3 čiary s hrúbkou 5, 4 a 1. 13. K liknutím a potiahnutím šedého okraja ktoréhokoľvek okna alebo panelu s nástrojmi
  panel uvoľníme z ukotvenia a stane sa z neho voľne plávajúce okno.
 14. Zisti, ako sa kreslí mnohouholník s nástrojom Uzavretý mnohouholník.


 15. S tlačením Alt+F7 otvoríme pomôcku pre voľbu farby.
  Vyplň mnohouholník čiastočne priesvitnou farbou.
 16. Tlačidlom Nastaviť papier pridaj na pozadie obrázok podľa vlastnej voľby.
 17. Nastav znovu biele pozadie.
 18. Súbor-Otvoriť
 19. Otvor aspoň 3 obrázky.
 20. Po stlačení F4 sa otvorí  okno Obsah.
  V tomto okne má každý otvorený obrázok svoju záložku.
 21. Kliknime na záložku obrázka, na ktorom chceme práve pracovať.
 22. Kliknime na tlačidlo Oblasť na Hlavnom paneli a označme časť  obrázka. 23. Stlačením Ctrl+C skopírujeme označený výber do schránky.
 24. Potom prejdime k ďalšiemu obrázku a stlačením Ctrl+V sem vložíme skopírovaný výber.


 25. Ctr+Alt+Medzera a otvorí sa nám okno Nastavenia prostredia.