1.lekcia  2.lekcia

Motor
 1. Stiahni si Physion.
 2. Klikni na ikonu Snap to Grid. Na ploche sa zobrazí štvorčeková sieť.
 3. Pri zvislých obdĺžnikoch zmeň ich  BodyType na StaticBody


 4. Ich textúra sa zmení na tehlovú.
 5. Klikni na ikonku s písmenom R a pridaj do stredu kruhu Revolute Joint. ( otáčavý kĺb )
 6. Klikni na ikonku s písmenom D a pridaj  Distance Joint.

 7. Vyber vodrovný fialový obdĺžnik a  zmenši jeho šírku - Width  o 0,05
 8. Vyber Revolute Joint a povoľ motor : MotorEnabled = True
 9. Rýchlosť motora - MotorSpeed = 2
 10. Spusti simuláciu a postupne zvyšuj rýchlosť motora.
auto

 1. View - Dock Widgets - Console
 2. Do konzoly napíš : createGround(); Vytvoríš tak zem.
 3. Zapni mriežku, jej veľkosť nastav na 1.
 4. Vytvor jednoduché auto s otáčavými kĺbami na mieste kolies.


 5. Vyber zadné koleso.
 6. Idema pridať textúru pre koleso.
 7. Select - vyber voľbu Texture a klikni na ďaľšiu voľbu Select ...


 8. Presuň sa o priečinok vyššie do priečinka images - Wheels -Car Wheel
 9. Auto Adjust - OK
 10. Zmeň textúru aj pre druhé koleso.
 11. Trenie ( Friction ) pre obidve  kolesá nastav na 0.8
 12. Nechceme ,aby sa v kolesách zobrazoval polomer, preto v Editore vlastností ( Property Editor ) v časti Circle nastavíme  ShowLine na false.
 13. Na oboch kolesách povolíme motor s rýchlosťou 2.