Čas:..Správne:.. Odpovedí:... Spolu bodov:... Školský email:...@zsgorazda.sk